Υπηρεσίες

Α. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΒ. ΑΚΙΝΗΤΑΓ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΤΛΩΝ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΣΥΝΤΑΞΗ, ΚΑΤΑΘΕΣΗ. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (Α’ & Β΄ ΒΑΘΜΩΝ)
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ (Α’ & Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ)
 • ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 • ΑΓΩΓΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (αγοραπωλησία, γονική παροχή, διανομή)
 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (εμπορικές, leasing, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κλπ.)
 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΔΑΣΙΚΑ (αιγιαλός)
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ (απαλλοτριώσεις, ρυμοτόμηση, προσκύρωση)
 • ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ (αστική, ποινική, διοικητική αντιμετώπιση)
 • ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (δικαστική και εξώδικη αντιμετώπιση)
 • ΑΠΟΔΟΧΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΔΙΑΘΗΚΕΣ (σύνταξη, δημοσίευση, κήρυξη κυρίας, αμφισβήτηση)
 • ΑΓΩΓΕΣ (προσβολής διαθήκης, αμφισβήτηση κληρονομικού δικαιώματος, αποκλήρωσης, νόμιμης μοίρας κλπ)
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ((δικαστική και εξώδικη αντιμετώπιση)
 • ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ-ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
 • ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
 • FRANCHISE
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (παραβίαση αστυνομικών, υγειονομικών και πολεοδομικών διατάξεων).

Comments are closed